Top

The Camelid Companion

The Camelid Companion.

Het boek, 400 pagina's en honderden illustraties, gaat over het trainen van alpaca's en lama's. De belangrijkste aspecten om met alpaca's te werken volgens de camelidynamics principes zijn:
vriendelijkheid
respect
effectiviteit
plezier

Camelidcompanion

The Camelid Companion

€ 65,00