Top

Herroeping

Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is het recht van een consument die via een webshop een bestelling heeft geplaatst om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De consument heeft niet het recht om de overeenkomst te ontbinden indien sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen.

Herroepingstermijn

De herroepingstermijn, ook wel bedenktijd genoemd, is 14 kalenderdagen. De consument heeft 14 dagen de tijd nadat hij de gehele bestelling van de verkoper heeft ontvangen om een beroep te doen op zijn herroepsingsrecht en de overeenkomst te ontbinden.

Terugsturen van product

De consument dient binnen 14 dagen nadat hij een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het geleverde product naar de verkoper terug te sturen, tenzij de verkoper heeft aangeboden dat hij het product bij de consument ophaalt.

Terugbetalen van de prijs

Binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht dient de verkoper de prijs van het product aan de consument terug te betalen. De consument kan pas nakoming van de terugbetaling van de prijs van de verkoper vorderen nadat de verkoper het product van de consument heeft ontvangen. De kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de consument.

Wilt u gebruikt maken van het herroepingsrecht vul dan onderstaand formulier in.

Aan:
Alpaca-Shop
Hereweg 216
9651AP Meeden
info@alpaca-shop.eu
Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten:
Feedback:
Help onze diensten te verbeteren door een reden te geven, dit is niet verplicht.